• راهنمای ثبت نام

  • ثبت نام متقاضیان

  • تکمیل ثبت نام

  • سوالات متداول

متن فراخوان دوره بیست وششم

فراخوان بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه
سال 1396

بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه در راستای انتخاب نخبگان و ارج نهادن به علم اندوزان از نیمه دوم مهرماه 1396 آغاز می گردد لذا کلیه متقاضیان می توانند به مدت دو هفته تا پایان مهره ماه سال جاری ضمن مطالعه دقیق آئین نامه و اصلاحیه آن بهمراه شیوه نامه با درج مستندات مورد نظر در بخش های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی نسبت به شرکت در جشنواره اقدام نمایند.
 

پوستر جشنواره